Sint-Amands heeft nieuw mobiliteitsplan

Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands wil de mobiliteit in de deelgemeente Sint-Amands verbeteren en voorbereiden op de toekomst. Hiervoor zijn een aangepast circulatieplan, een nieuwe fietszone, extra laadpalen voor elektrische auto’s en een deelwagensysteem gepland. Ook De Lijn past zijn dienstregeling aan om Sint-Amands beter bereikbaar te maken. Het masterplan Echo’s van de Schelde moet van Sint-Amands een woonkern maken waar ontmoeting en beleving centraal staan. Mobiliteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het gemeentebestuur heeft aandachtig geluisterd naar de input van belanghebbenden en geïnteresseerden bij het opstellen van het plan. Er kwamen veel reacties en bezorgdheden, waarop het gemeentebestuur een extra studie heeft uitgevoerd en experts opnieuw naar de situatie heeft laten kijken. Het nieuwe plan moet de woonkernen veiliger, leefbaarder en klaar voor de toekomst maken.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe plan is de aangepaste verkeerscirculatie en de nieuwe fietszone. Het fietsverkeer door het centrum van Sint-Amands is sterk toegenomen en moet veilig worden georganiseerd. Door de verkeerscirculatie aan te passen wil het gemeentebestuur zo veel mogelijk verkeer uit het centrum weren. Twee kruispunten worden aangepast om te voorkomen dat doorgaand verkeer door het centrum rijdt. De Heidestraat blijft enkelrichting tot aan het kruispunt met de Pastoor Van Kerckhovenwijk, maar wordt tussen de Pastoor Van Kerckhovenwijk en Jan Van Droogenbroeckstraat dubbelrichting. De Emile Verhaerenstraat blijft enkelrichting richting het centrum. Het kruispunt Heikant en Hemelrijken wordt opnieuw aangelegd in de zomervakantie, evenals het kruispunt van de Emile Verhaerenstraat en de Halvemaanstraat, en de gevaarlijke bocht in de Emile Verhaerenstraat. De heraanleg moet doorgaand verkeer ontmoedigen om het centrum van Sint-Amands in te rijden.

De nieuwe fietszone is een belangrijk punt voor de deelgemeente. De fiets is voor veel inwoners het ideale vervoermiddel voor korte en lange afstanden en voor woon-werkverkeer. Het gemeentebestuur wil fietsers daarom meer veiligheid bieden en stimuleren.