Politie Rivierenland voert controleactie uit op werkplekken

Politie Rivierenland

De lokale politie Rivierenland heeft in samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Dienst Vreemdelingenzaken en de federale politie onlangs een controleactie uitgevoerd op verschillende werkplekken in Klein-Brabant. De actie had als doel om illegale arbeid en sociale fraude op te sporen en aan te pakken.


De politieploegen bezochten een bedrijf in Puurs-Sint-Amands en twee bouwwerven in Bornem, waar in totaal 29 arbeiders werden gecontroleerd. Hierbij kwam aan het licht dat een man uit Moldavië illegaal in het land verbleef. Hij werd overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Naast deze ontdekking werden er nog zes arbeiders betrapt die hun ‘check in at work’ niet hadden ingevuld. Zij kregen elk een boete van 300 euro. Het niet invullen van deze verplichting kan leiden tot het ontduiken van sociale bijdragen en kan op die manier de sociale zekerheid ondermijnen.

Met deze actie toont de politie Rivierenland haar toewijding aan het bestrijden van illegale praktijken op de arbeidsmarkt en het handhaven van de wet- en regelgeving op het gebied van werkgelegenheid. Dergelijke controles dragen bij aan het bevorderen van eerlijke concurrentie en het beschermen van de rechten van werknemers.