OPROEP: leef regels plaatselijk verkeer na

Werken Bornem

De bewoners van de o.a. de Grootheide, Barelveldweg,… doen een dringende oproep aan de gemeenschap om de regels met betrekking tot straten met uitzonderlijk plaatselijk verkeer te respecteren.

Het verzoek, afkomstig van bezorgde bewoners, benadrukt dat deze straten niet ontworpen zijn voor aanzienlijk verkeer sinds dat de werken op de Sint-Amandsesteenweg begonnen zijn. Het naleven van de geldende verkeersregels is van cruciaal belang. Verkeersborden markeren deze zones als uitzonderlijk plaatselijk verkeer, waar alleen bewoners en bestemmingsverkeer toegestaan zijn.

De oproep tot bewustwording benadrukt het belang van het respecteren van deze regels om de leefbaarheid en veiligheid van de betreffende straten te waarborgen.