Klein-Brabantse wielerhelden krijgen een boek

“Wielerhelden van Klein-Brabant”, het jaarboek 2021 van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, brengt een overzicht van het rijke wielerleven in de streek tussen Schelde en Rupel van ca. 1900 tot heden. Het boek telt 288 bladzijden en bevat ruim 230 foto’s uit diverse privéverzamelingen.


In het eerste deel, “Klein-Brabant in de ban van de koers”, wordt de lezer meegenomen op een boeiende reis doorheen de geschiedenis van de fiets en krijgt hij het verhaal van de evolutie die de wielersport doormaakte, meer in het bijzonder in Klein-Brabant. De talloze wedstrijden, de werking van de vele wieler- en supportersclubs die deze regio rijk was zowel als de grote schare aan plaatselijke jeugdrenners komen in dit deel aan bod.

Het tweede deel, “Belangrijkste renners uit Klein-Brabant”, geeft een gedetailleerde biografie van de bekendste (prof)renners uit de streek, voorafgegaan door een schematisch overzicht van hun voornaamste prestaties en resultaten.

De prijs voor dit prachtige boek bedraagt slechts 39 euro. Bestellen kan door dit bedrag, of een veelvoud ervan, over te maken op rekeningnummer BE63 0682 0091 4208 van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene, met als mededeling “Jaarboek 2021” en het gewenste aantal exemplaren.