Jonge ontwerpers mogen ontwerp maken voor Woonveer Klein-Brabant

wijk Flierke in Puurs

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant heeft drie jonge ontwerpers de uitdaging gegeven om een ontwerp te creëren voor een vervangbouw in het binnenland van Flierke in Puurs. Dit project werd samen met negen andere projecten in Vlaanderen door het Team Vlaams Bouwmeester gekozen voor de Meesterproef 2022 Sociaal Wonen.


De jonge ontwerpers zullen in juni te weten komen wie geselecteerd is, wanneer de beslissing wordt gemaakt. De Meesterproef biedt door de Vlaamse Bouwmeester jonge ontwerpers de gelegenheid om hun eerste opdracht voor een publieke instelling uit te voeren. Eind 2022 werden uit negentien kandidaten drie ontwerpers gekozen voor het project van Woonveer: Pieter Haegeman, Vincent Van Praet en het duo Linde Redant/Joke Oelbrandt.

Drie kunstenaars zijn eveneens geselecteerd om een passend kunstwerk voor de publieke ruimte te maken, waarbij de buurt ook betrokken zal worden. Deze drie kunstenaars zijn Fran Van Coppenolle, Simon Masschelein en het duo Erien Withouck & Renée Lorie. Het project Flierke ligt in de gelijknamige wijk nabij het station van Puurs en bestaat uit 35 are met vier bejaardenwoningen en een publieke groene ruimte, omgeven door zowel ééngezins- als meergezinswoningen. De opdracht omvat de vervanging van de huidige bejaardenwoningen door het bouwen van woningen met één slaapkamer, terwijl de huidige open ruimte behouden en versterkt wordt als groen hart van de wijk.

De ontwerpers moeten nu een ontwerp maken en hun offerte inleveren vóór 28 april 2023. Hierin moeten een visienota, een inplantingsplan, schetsontwerpen, een kostprijsberekening en een digitale beeldpresentatie zijn opgenomen. Op 12 mei 2023 zal de gunningscommissie de presentaties beoordelen en zal één ontwerper worden geselecteerd. Bewoonbaarheid, duurzaamheid en (financiële) haalbaarheid zijn belangrijke overwegingen hierbij. De opdracht kan in juli 2023 starten, met Woonveer die zich verbindt om het project ook daadwerkelijk te realiseren.