Illegaal dieren uitzetten in Bornem

Het VRT-programma “Pano” trok naar Bornem, het dorp waar er regelmatig meldingen zijn van van uitgezette dieren. In Bornem worden regelmatig dieren uitgezet om nadien op te jagen. Dit gegeven is al meer dan 30 jaar illigaal.

“Fazanten die je kan passeren en die niet wegvliegen, dat klopt niet” besluiten ze in de aflevering. Illegaal uitzetten van dieren komt regelmatig voor in het jagersmilieu. In de weken waarin de pano-redactie onderzoek deed naar de jacht in Vlaanderen, werden er alleen al in Limburg 300 uitgezette eenden ontdekt. Daarnaast kwamen er meldingen binnen over 200 uitgezette fazanten in Bornem, en werden tal van leveringen van kwekers aan jagers vastgelegd. Het probleem lijkt groter te zijn dan de cijfers suggereren.

“Dit jaar hebben we meldingen ontvangen uit Grobbendonk, Ravels, Boechout, Bornem, Veurne en Hasselt, waar mogelijk illegale uitzettingen plaatsvinden,” zegt Niels Luyten, woordvoerder van Vogelbescherming Vlaanderen. Dergelijke constateringen van grote groepen dieren op onlogische plaatsen zijn echter op zichzelf niet voldoende om een illegale uitzetting aan te tonen.

Betrappen op heterdaad blijft noodzakelijk, maar is knap lastig. “Men moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn,” zegt Jos Rutten, afdelingshoofd Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat 34 inspecteurs in dienst heeft die de illegale praktijk controleren. “Dat tijdstip duurt soms maar 5 of 10 minuten. In de praktijk heb je soms weken voorbereiding nodig om net op het juiste moment aanwezig te zijn.”

En wat betreft de fazanten die werden uitgezet tijdens de nacht waarin we op pad gingen met de inspecteurs? Die werden door het Agentschap Natuur en Bos meegenomen en moesten worden afgemaakt.

Herbekijk de aflevering van pano nu op via deze link