Graaf John de Marnix reikt tweede Marnixprijs uit

De Nederlandse schrijfster Thera Coppens (74) mag zich de winnares noemen van de tweejaarlijkse ‘Marnixprijs’. Die werd uitgereikt op het kasteel van Bornem door graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde.

Graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde overhandigt de Marnixprijs om de twee jaar aan een auteur voor een historische publicatie over de 16e eeuw. Hij koos bewust voor deze periode, omdat het de tijd is waarin de dichter en staatsman Philips de Marnix van Sainte Aldegonde leefde.

Schrijfster Thera Coppens specialiseerde zich in artikelen en boeken over geschiedenis en kunst. Zij mocht de prijs in ontvangst nemen ‘De vier vrouwen van Willem van Oranje’. Daarin speelt Philips de Marnix een belangrijke rol. Bij de Marnixprijs hoort ook een cheque van 1.000 euro.

(c) Het Laatste Nieuws