Eénrichtingsverkeer tussen Bornem en Puurs voor twee maand

Gedurende de periode van 16 oktober tot en met 15 december 2023 zal Euroboringen, een bedrijf, werkzaamheden uitvoeren in de R. Verbelenstraat. Tijdens deze werkzaamheden zal er eenrichtingsverkeer gelden vanaf het kruispunt Klein-Mechelen/Lodderstraat richting Puurs tot aan de A. Tersagostraat. Voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer zal er een omleidingsroute beschikbaar zijn.”

De werken verlopen in verschillende fasen:

  • Fase 1: van 16/10 t.e.m. 6/11: Klein Mechelen van huisnummer 80 t.e.m. 82 – R. Verbelenstraat van huisnummer 46 t.e.m. 88
  • Fase 2: van 6/11 t.e.m. 26/11: R. Verbelenstraat van huisnummer 30 t.e. m. 84
  • Fase 3: van 27/11 t.e.m. 15/12: R. Verbelenstraat van huisnummmer 7 t.e.m. 21 en 35 t.e.m. 39

Gedurende de volledige duur van de werkzaamheden zal er een enkelrichtingsverkeer gelden vanaf het kruispunt Klein-Mechelen – Lodderstraat richting Puurs tot aan de A. Tersagostraat.

Om Puurs te verlaten in die richting, dienen bestuurders de volgende route te volgen: A. Tersagostraat – Monnikheide – Bosdreef – Eikevlietbaan – N16.

Bestuurders die vanuit Oppuurs en Liezele komen, worden tijdig geïnformeerd op het kruispunt Scheeveld/Begijnhofstraat of Liezeledorp vóór het rond punt.


Omleiding Fietsers:

Omleiding voor fietsers loopt vooral via de fietsostrades en via Keulendam:

Fase 1: fietsostrade (Bornem) – Beukelbaan
Fase 2: fietsostrade (Oppuurs) – Keulendam – V. Vergauwenstraat – Fietsostrade (Bornem) 
Fase 3: H. Hartplaats – Kerkplein – Beiaardhof – fietsostrade (Oppuurs) – Zeutestraat – Beukelbaan.