De Sint-Amandsesteenweg: een toekomstbeeld

De gemeente heeft enkele hoekwoningen aangekocht en gesloopt, waardoor we de mogelijkheid hebben om veiligere kruispunten te creëren op drie oversteekpunten langs de Sint-Amandsesteenweg. Via de website “steenweggestript” vonden we enkele artistieke impressies om je een beeld te geven van hoe deze kruispunten eruit zullen zien.

Kruispunt Dulftstraat x Absveldstraat

Fietsers worden gescheiden van het gewone verkeer en apart geleid, wat zorgt voor een veilige situatie. De fietsoversteken op het kruispunt worden gelijkgronds uitgevoerd, wat resulteert in meer ruimte en overzicht.

Kruispunt Bareldreef

Kruispunt Boskant x Grootheide

Door het kruispunt haaks op de Sint-Amandsesteenweg te positioneren, wordt het afslaande verkeer vanuit Mariekerke vertraagd. Het kruispunt wordt tevens ruimer en overzichtelijker. De busstopplaats komt tussen de Grootheide en Boskant te liggen en krijgt een verhoogde boord om in- en uitstappen te vergemakkelijken.