De nieuwe Sint-Amandsesteenweg is eentje zonder verkeerdrempels

In samenwerking met Aquafin zetten we ons in om de veiligheid en aantrekkelijkheid van de dorpskern te verbeteren. Dit doen we door het vernieuwen van het wegdek en het aanleggen van veilige fiets- en wandelpaden voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zal ook de verouderde riolering worden vervangen. De werken zullen plaatsvinden tussen het kruispunt van de Branstsedreef/Galgenbergstraat en het kruispunt van de Dulftstraat/Absveldstraat.

Wat verandert er nog? De toegang van de scholen zal niet meer via de Sint-Amandsesteenweg gebeuren, de verkeersdrempesl zullen ook voorgoed verdwijnen. Er komt een open ruimte ter hoogte van de Guil. Ook zal er een nieuwe ingang van het kerkhof komen, langs de Guil.

Van 6 maart tot midden juni vinden er voorbereidende nutswerken plaats.

  • Deel A: Van de Branstsedreef naar de Dulftstraat (fietspadzijde) – 7 weken
  • Werken aan het kruispunt van de Dulftstraat x Absveldstraat – 3 weken
  • Deel B: Van de Dulftstraat naar de Branstsedreef (supermarktzijde) – 5 weken

De gemeente doet zijn best om de overlast tijdens deze werken tot een minimum te beperken. Om dit te bereiken, zullen we het gemotoriseerde verkeer afwisselend langs de werfzone laten rijden met behulp van verkeerslichten.

Vanaf maandag 13 maart bevindt de werfzone zich ter hoogte van het kruispunt van Boskant x Grootheide. Tijdens deze werken zal het kruispunt aan de kant van de Grootheide afgesloten zijn. Ze streven ernaar om in oktober 2023 met de echte werken te beginnen. Na enkele voorbereidende stappen zullen de werken in 4 fasen verlopen:

Fase 1: van Dulft tot Colruyt

Fase 2: van Colruyt tot Bareldreef (exclusief kruispunt)

Fase 3: van Bareldreef tot Boskant (exclusief kruispunt)

Fase 4: van Boskant tot Branstsedreef (exclusief kruispunt)