De geschiedenis van Het Landhuis in Bornem

Gemeente Bornem

Het originele “Landhuys van Bornhem” werd gebouwd tussen 1781 en 1783. Het gebouw werd gebruikt als gemeentehuis. De bouw van Raadshuis koste ongeveer zo’n 7.600 gulden. De toenmalige buurgemeenten Hingene en Mariekerke draaide mee op voor de kosten, echter was Hingene hier niet zo gelukkig mee en startte ze een proces.

Het gebouw werd afgebroken in 1913. Eén jaar later, in 1914 startte de bouw voor het huidige Landhuis. Hiervan was Edward Careels de architect. Door de Eerste Wereldoorlog vielen de bouwwerken grotendeels stil en bleef het gebouw lang zonder dak. Pas in 1925 werd het gebouw ingehuldigd. Het landhuis werd gebruikt als gemeentehuis tot 1961. Tot 2022 werden de Bornemse archieven bewaard in het Landhuis.