Bornemse Nina (24) haalt longlist Vlaamse Scriptieprijs

Uit een uitgebreide selectie van meer dan 360 inzendingen is de scriptie van Nina Dakota Szyf (24) uit Bornem gekozen voor de longlist van de Vlaamse Scriptieprijs. Als masterstudente Communicatie aan de UGent heeft ze zich in haar thesis verdiept in pornografische deepfakes, waarmee ze nu kans maakt op een prijs van 2.500 euro. “Hoewel deepfakes inmiddels bij velen bekend zijn, wordt de duistere kant ervan nog te vaak over het hoofd gezien,” merkt Szyf op.

Jaarlijks organiseert SciMingo vzw de Vlaamse Scriptieprijs om de meest opmerkelijke scripties van het afgelopen academiejaar extra onder de aandacht te brengen. De 24-jarige Nina Dakota Szyf heeft met haar scriptie over pornografische deepfake de longlist gehaald. Samen met negen andere genomineerden dingt ze mee naar een prijs van 2.500 euro en de bijbehorende roem. “De nominatie vervult me met vreugde, maar het is tevens bevredigend dat het onderwerp op deze manier extra aandacht krijgt,” aldus Szyf.

Toen Nina op zoek was naar een onderwerp voor haar thesis, kwam ze met een opvallend voorstel. “Ik was het onderwerp eerder tegengekomen op Twitter. Na verder onderzoek raakte ik geïnteresseerd en besloot ik me erin te verdiepen voor mijn scriptie. Toen ik het voorstelde aan mijn promotor, was hij verrast, maar vond hij het meteen een goed idee.”

“Meestal denken mensen bij deepfakes aan politieke manipulatie of leuke filmpjes, maar helaas heeft het ook een duistere kant. Ongeveer 96% van de online circulerende deepfakes heeft een pornografisch karakter,” legt Nina uit. “Mijn thesis onderzoekt wat dit precies betekent en hoe slachtoffers ondersteuning kunnen vinden binnen het kader van de Belgische wet.”

Naast de conclusies over de wetgeving omtrent pornografische deepfakes stuitte de studente op een ander opvallend cijfer. “Een opmerkelijke 98% van de pornografische deepfakes betreft vrouwen. Dit is een zorgwekkend hoog percentage dat drastisch moet verminderen. Helaas is de oplossing voor de bestrijding van dergelijke deepfakes niet eenvoudig. Het vergt een gecoördineerde inspanning van juridische instanties, sociale mediaplatforms, beleidsmakers en bewustmakingscampagnes.”

Nina is verheugd over de nominatie, maar hecht ook waarde aan de hernieuwde aandacht voor het onderwerp. “Hoewel het thema langzaam meer media-aandacht krijgt, is er nog ruimte voor verbetering. De problematiek is nog te weinig bekend, terwijl iedereen potentieel slachtoffer kan worden. Ik ben enorm dankbaar voor de nominatie en kijk uit naar de uitslag, maar het is even belangrijk dat het bewustzijn rond dit onderwerp blijft groeien,” besluit de studente.