Bornem werkt aan hun toekomstvisie

Gemeente Bornem

Het masterplan voor het centrum van Bornem bevindt zich momenteel in de tweede fase van het traject. Het ontwerpteam werkt aan verschillende scenario’s en ontwerpingrepen via ontwerpend onderzoek in maart, om zo de ruimtelijke uitdagingen van het dorp aan te pakken. Eind maart zal het ontwerpteam gedurende drie dagen neerstrijken in de dorpskern, waar ze samen met de gemeente, bewoners, experten en actoren zullen nadenken over de toekomst van het dorp. Na afloop van deze ontwerpdriedaagse zal het ontwerpteam de scenario’s en ontwerpingrepen terugkoppelen aan de deelnemers. Deze input zal worden meegenomen en verwerkt tot een toekomstvisie voor de kern (Fase 3).

Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 maart zal het ontwerpteam zich vestigen in de Maakplaats in de Boomstraat. Verschillende doelgroepen zoals bewoners, jongeren, senioren, handelaars en instanties die een belangrijke ruimtepositie innemen in de kern, zullen actief deelnemen aan thematische ontwerpsessies. Ook enkele lokale experten zullen hun kennis delen om samen te zoeken naar mogelijke win-winsituaties en hefbomen. De ontwerpdriedaagse biedt de mogelijkheid om de dorpskern mee vorm te geven en eigen ideeën en suggesties te delen.

Op donderdag 23 maart om 17 of 19 uur zal het ontwerpteam de tussentijdse resultaten presenteren aan de hand van een korte plenaire presentatie. Na afloop kan je tijdens een infomarkt met verschillende thematische tafels in gesprek gaan met het ontwerpteam, de diensten en het beleid en jouw bezorgdheden delen. Kom langs en bouw mee aan het centrum van Bornem in de Maakplaats op donderdag 23 maart om 17 of 19 uur. Er zal ook drank en versnaperingen voorzien worden.