Bornem sluit N16-oprit af vanwege paddentrek.

Vanwege de paddentrek, waarbij de dieren een groot risico lopen om overreden te worden, heeft de gemeente Bornem besloten om de oprit van de N16 bij het gehucht Buitenland af te sluiten tot en met 7 april.


Gedurende maar liefst acht weken zullen automobilisten geen gebruik kunnen maken van de oprit van de N16 in Buitenland. Dit komt door de ontwaking van talrijke amfibieën in de loop van februari, die massaal naar beken en poelen trekken om zich voort te planten. Deze dieren zijn vooral actief bij duisternis, regen en hoge vochtigheid en gaan dan instinctief op zoek naar water.

Natuurverenigingen bieden hulp aan de dieren door paddenschermen en -tunnels te plaatsen, die de overstekende padden, kikkers en salamanders veilig naar de andere kant van de weg begeleiden. In Bornem gaat men echter nog een stap verder, door één oprit van de N16 volledig af te sluiten tot 7 april.